Prefabricate Din Beton

Dezvoltată împreună cu furnizorul german HESS GROUP, lider mondial în producția de echipamente pentru prefabricate din beton, linia de producție integral automatizată dispune de un sistem de monitorizare și control permanent al calității prefabricatelor. Acesta, cumulat cu tehnologiile inovatoare înglobate în întregul flux de producție, permite realizarea unor produse de pionierat pe piața românească în ceea ce privește dimensiunile, formă, tratamentele de suprafață etc.

Încă din faza de construcție a fabricii, am acordat o atenție deosebită selectării personalului implicat în producția și testarea prefabricatelor, experiența în domeniu fiind un criteriu de selecție relevant. Tot din această fază, pe baza unor programe atent elaborate, întregul personal parcurge regulat sesiuni de instruire atât cu furnizorul liniei de producție, cât și cu diverși experți în tehnologiile de producere a prefabricatelor din beton.

Utilizând experiența anterioară împreună cu know-how-ul dobândit, asigurăm calitatea excepțională a produselor noastre. Totodată, ținând cont de feedback-ul primit, în cadrul programelor de cercetare – inovare desfășurate în laboratorul nostru, dezvoltăm în permanență produse noi, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienților noștri.

Prin urmare, avantajul deținerii integrale a unităților de producție și testare (carieră, balastieră, fabrică de prefabricate din beton, laboratoare de analiză), a integrării acestora într-un flux de producție controlat, precum și utilizarea în procese a unui nivel ridicat de know-how permit producția prefabricatelor Florea Pavaje la o calitate superioară, constant ridicată și la prețuri competitive.