Laboratorul de analiză și încercări în construcții FLOREA GRUP

Laboratorul de încercări pentru construcţii FLOREA GRUP grad II, dispune de aparatură de ultimă generaţie, deservită de personal calificat, este autorizat de Inspectoratul de Stat in Construcţii pentru efectuarea de încercări şi verificări de laborator, în profilele: beton, beton armat şi beton precomprimat, materiale pentru betoane şi mortare, agregate naturale pentru lucrări de CF şi drumuri, mortare pentru tencuieli şi zidării, drumuri și prefabricate din beton.

Preocuparea pentru dezvoltarea permanentă a personalului și îmbunătățirea calității serviciilor prestate asigură eficiența maximă și profesionalism.
Personalul bine pregătit al laboratorului de incercări vă asigură de calitatea și imparțialitatea încercărilor efectuate.
Știm că raportul calitate/preț este o variabilă importantă, în special în această perioadă, de aceea venim în întâmpinarea dumneavoastră cu soluții la prețuri avantajoase.

sigla laborator FLOREA GRUP

Laboratorul de analize și încercări FLOREA GRUP este autorizat de către Inspectoratul de Stat în construcții cu autorizatia nr 2128 începând cu anul 2006. Competența laboratorului este dovedită și de implementarea SR EN ISO/IEC 17025:2018, un certificate util atât clienţiilor laboratorului, cât și autorităţilor de reglementare, de acreditare și control.

Laboratorul de analize și încercări FLOREA GRUP este autorizat de către Inspectoratul de Stat în construcții pentru a efectua încercari în următoarele profiluri:

B.BA.BP Beton, Beton armat și Beton precomprimat

– Conservare probe-încercări pentru beton întărit

– Densitatea betonului proaspăt

– Eșantionarea și confecționarea epruvetelor din beton pentru determinarea rezistențelor mecanice

– Încercări preliminare-Încercări pentru beton proaspăt

– Rezistența la compresiune- Încercări pentru beton întărit

– Tasarea – Încercări pentru beton proaspăt

– Temperatura – Încercări pentru beton proaspăt

– Rezistența la încovoiere a epruvetelor de beton

MBM Materiale pentru betoane si mortare

– Analiza granulometrică prin cernere

– Aspectul și forma granulelor agregatelor

– Conținutul de humus din agregate

– Densitatea în stare uscată; idem în stare de umiditate naturală

– Densitatea soluției de aditivi – Încercări pentru aditivi

– Determinarea coeficientului de formă al agregatelor

– Determinarea conținutului de apă prin uscare în etuva ventilată -Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor

– Metode pentru determinarea masei volumetrice în vrac și a porozității intergranulare – Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor

– Părti levigabile din agregate

– Timpul de Priză al Cimentului

GTF – Geotehnica și teren de fundare

– Determinarea capacității portante a drumurilor cu defectometrul cu pârghie tip Benkelman

– Determinarea densității straturilor rutiere cu dispozitivul cu con și nisip

– Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor

– Determinarea greutății volumice pe teren

– Confecționarea probe agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici

– Determinarea rezistenței  la compresiune a epruvetelor de agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici

MD – Materiale pentru drumuri

– Filer pentru drumuri – Coeficient de hidrofilie

– Filer pentru drumuri – Granulozitate

– Filer pentru drumuri – Prelevarea probelor

– Filer pentru drumuri – Umiditate

– Încercarea de scurgere a liantului- Testul Schellenberg

– Omogenitatea. Încercări pentru emulsii bituminoase

– Penetrația. Încercări pentru bitumuri pentru drumuri și hidroizolații

– Prelevarea probelor de bitum și emulsie. Încercări pentru bitum și emulsii bituminoase

– Punct de înmuiere. Încercări pentru bitumuri, pentru drumuri și hidroizolații

– Determinarea adezivității lianților bituminoși și a emulsiilor cationice bituminoase față de agregatele naturale

– Determinarea afinității lianților bituminoși la agregate

– Determinarea pseudo-vâscozității Engler a emulsiilor bituminoase

D – Drumuri

– Absorbția de apă – metoda prin uscare. Încercări pentru mixturi asfaltice și îmbrăcăminți bituminoase executate la cald

– Compoziție mixturi. Încercări pentru mixturi asfaltice și imbrăcăminți  bituminoase executate la cald

– Confecționare epruvete.  Încercări pentru mixturi asfaltice și îmbrăcăminți bituminoase executate la cald

– Conținut de apă. Încercări pentru mixturi asfaltice și îmbrăcăminți bituminoase executate la cald

-Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase. Încercări pentru mixturi asfaltice

– Determinarea masei volumice aparente a epruvetelor bituminoase. Încercări pe mixturi asfaltice

– Măsurarea grosimii îmbrăcăminților asfaltice. Încercări pentru îmbrăcăminți asfaltice

– Pregatire probe mixtura asfaltică

– Prelevare probe. Încercări pentru  mixturi asfaltice și îmbrăcăminți bituminoase executate la cald

– Prelevare, eșantionare probe din mixturi asfaltice

– Preparare mixturi asfaltice. Malaxare în laborator. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

– Stabilitate și fluaj. Încercari pentru mixturi asfaltice și îmbrăcăminți bituminoase executate la cald

– Temperatura. Încercări pentru mixturi asfaltice și îmbrăcăminți bituminoase executate la cald

– Determinarea modulului de deformare dinamica al starturilor rutiere

EP – Elemente de pavaj

– Determinarea absorbției totale de apă a pavelelor din beton

– Rezistența la întindere prin despicare a pavelelor din beton

– Determinarea absorbției totale de apă a dalelor din beton

– Rezistența la încovoiere dale din beton

– Determinarea absorbției totale de apă a bordurilor din beton

– Rezistența la încovoiere borduri din beton

– Determinarea absorbției totale de apă a canalelor de evacuare

Încercările se efectuează cu aparatură de ultima generație, calibrată și verificată metrologic, în spații special amenajate și care dispun de condiții de mediu conform exigențelor normativelor și  standardelor românești și europene în vigoare.

Dotarea laboratorului cuprinde:

– presa de încercare la compresiune de 3000 kN+cadru secundar pentru încovoiere elemente prefabricate si BcR-uri

presa de incercare
cadru secundar pentru încovoiere elemente prefabricate si BcR-uri
– presa Marshall+ compactor Marshall
presa Marshall
compactor Marshall
– baie de apa Marshall + picnometru
baie Marshall
picnometru
– centrifuga de extracție
centrifuga de extractie 1
centrifuga de rotatie 2
– aparat proctor automat + aparat de sitat
proctor automat
aparat de sitat
– spectrofotometru
spectrofotometru

– vascozimetru Engler + extractor

vascozimetru Engler si extractor

– etuve

etuva1
etuva2

– baie de apă termostată, penetrometru automat, agitator magnetic cu încălzire

baie de apa termostata
penemetru mecanic

carotiera, pârghie Benkelman, placa Zorn etc.